Giới thiệu chi đội

Chi đội lớp 8/7 Nguyễn Đức Cảnh là chi đội vững mạnh và tiên tiến xuất sắc gồm 38 bạn, 24 bạn nam và 14 bạn nữ. Tập thể lớp 8/7 luôn luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.