Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Phát bảng danh dự tháng 9, 10

Chiều ngày 4 tháng 11, Ban phân hội phụ huynh lớp 8/7 đã đến dự sinh hoạt lớp và phát bảng danh dự cho các bạn xuất sắc và tiến bộ trong tháng 9, 10. Chúc các bạn học tốt và tiến bộ hơn nữa. Cảm ơn các cô chú trong Ban phân hội lớp 8/7 đã không ngại mưa bão đến dự và có những phần quà tặng để khích lệ các bạn
Bác Định cùng các bạn học sinh tiến bộ tháng 9, 10
Chia sẻ: