Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Đại hội chi đội - Chi đội Nguyễn Đức Cảnh

Lớp 8/7 đã tổ chức đại hội chi đội và bầu ra được 5 bạn trong ban chỉ huy chi đội. Gồm có Hồ Quang Linh, Trần Trung Kiên, Võ Thị Thanh Trúc, Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc, Nguyễn Phước Quỳnh Lam

Chia sẻ: