Thời khóa biểu năm hoc 2017-2018 (Đã cập nhật)


       Thứ 2


Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7
Văn
Địa
Sinh
Toán
Mĩ thuật
Sinh
Văn
Sử
Toán
Toán
Anh
Địa
Anh
Tin
Tin
Công nghệ
Hóa
Anh
Toán
Công dân
Hóa

Văn
Chào cờ
Công nghệ
Nhạc

Văn
Chủ nhiệm

Thể dục: Sáng thứ 7 tiết 1, 2